تناقض خلقت انسان

  • قرآن

    تناقضات قرآنی – انسان از چه چیزی خلق شده است ؟

    تناقضات قرآنی یا وسوسه‌های شیطانی پاسخ به شبهات وارده بر قرآن تحقیق و پژوهش: محمد احمدیان شبهه‌ی سیزدهم از تناقضات قرآنی طرح شبهه تناقضات قرآنی – انسان از چه چیزی خلق شده است ؟ از لخته‌ی خون (سوره‌ی۹۶ آیات۲-۱)، از آب (سوره‌ی۲۱ آیه‌ی۳۰، سوره‌ی۲۴ آیه‌ی۴۵، سوره‌ی۲۵ آیه‌ی ۵۴)، «چیزی مانند سفال» (سوره‌ی۳ آیه‌ی۵۹، سوره‌ی۳۰ آیه‌ی۲۰ و سوره‌ی۳۵ آیه‌ی۱۱) آیات مطرح…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا