توسـل تقـرب تشفـع فرشتگان

  • الله - خداوند

    خواندن ِغیر خدا

    خواندن ِغیر خدا  (بَـد خدا شناسى)     توسـل ، تقـرب و تشفـع به فرشتگان عبدالعلی بازرگان کسی که به خیال ِ خطای خود نقش مستقلی برای غیر خدا قائل باشد و با قیاس بشری گمان کند در دستگاه الهی همچون دستگاه سلاطین سلسله مراتبی حاکم است و نمی توان مستقیما با او ارتباط بر قرار کرد، طبیعی است که درحوادث روزگار…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا