خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

خواندن ِغیر خدا

خواندن ِغیر خدا  (بَـد خدا شناسى)     توسـل ، تقـرب و تشفـع به فرشتگان عبدالعلی بازرگان کسی که به خیال ِ خطای خود نقش مستقلی برای غیر خدا قائل باشد و با قیاس بشری گمان کند در دستگاه الهی همچون دستگاه سلاطین سلسله مراتبی حاکم است و نمی توان مستقیما با او ارتباط بر قرار کرد، طبیعی است که درحوادث روزگار متوسل به واسطه و شفیع گردد و به اصطلاح پارتی تراشی کند.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@