تکفیر از دیدگاه اخوان المسلمین

  • حركات و احزاب

    دیدگاه اخوان المسلمین در مورد پدیده تکفیر چیست؟

    دیدگاه اخوان المسلمین در مورد پدیده تکفیر چیست؟ نویسنده: مشاور سالم بهنساوی / مترجم: سالم افسری شبهه ای دیگر بر مسئله ی تکفیر پیروان اندیشه ی تکفیر همان گونه که به روا بودن چپاول و دزدی و نیرنگ و فریبکاری معتقدند، مادامی که این شیوه ها به تقویت آنان و تضعیف مخالفانشان می انجامد،  آنان همین شیوه ها را در…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا