جلب دیگران

  • دعوت و داعی

    هنر جذب دیگران توسط دعوتگر

    نویسنده: عبدالله الفقي / ترجمه: عبدالخالق احسان قدرت بر جذب ديگران موضوع تكميل كننده­ي شخصيت دعوتگر است، واز نياز مندي هاي راه دعوت مي باشد تا دعوت بتواند به طور مستمر ادامه يافته و تمام نيروها را در برگيرد؛ چراكه راه دعوت طولاني است، دعوتي كه مردم از آن نفرت داشته باشند و نتواند مردم را مجذوب خود سازد، اميد…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا