جنبش

  • خبر های جدید

    تشکیل اخوان المسیحین در مصر

      قبطیان مصر انديشه تشکيل جنبشى شبيه "اخوان المسلمين" را از سال 2005 در اذهان خود داشته اند. اين انديشه را نخستين بار وکيل مدافعى به نام "ممدوح نخله" مدير انجمن حقوق بشرى "مرکز الکلمه" به همراه رفيقش "ميشل فهمى" مطرح کرد. طبيعى بوده و هست که وقتى ببينى ديگران حزب، جبهه، جمعيت يا هر تشکلى دارند که از منافعشان دفاع…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا