جنگهای مسلمانان در قسطنطنیه

  • تاریخ

    ماجرای محاصره قسطنطنیه و سرانجام آن چگونه بود؟

    ماجرای محاصره قسطنطنیه و سرانجام آن چگونه بود؟ نویسنده: محمد عبدالله عنان / ترجمه: علی دوانی محاصره قسطنطنیه (در سال های 32و 48و 99 هجری – مطابق 653و668و 717 میلادی ) اعراب مسلمان هنگامی که از سرزمین حجاز به جنبش در آمدند، نخست متوجه دولت روم شدند و شام و مصر و آفریقا را از قلمرو امپراطوری روم جدا ساختند.…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا