حب صالحین

  • مقالات

    محبت بندگان صالح به همدیگر در پرتو احادیث

    تهیه و گردآوری: عزیز صادقی از انس رضی الله عنه روايت است که:پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: هرگاه سه خصلت در شخص موجود باشد، لذت و شيرينی ايمان را در مي يابد. اينکه خدا و رسولش صلی الله عليه وسلم از همه کس برای وی محبوبتر باشد، و اينکه شخص را فقط برای خدا دوست بدارد، و اينکه زشت…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا