خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

چرا اسلام حجاب را برای مرد و زن واجب کرده است

چرا اسلام  حجاب را برای مرد و زن واجب کرده است  نویسنده: جمال محمد فقی رسول /مترجم: دکتر محمود ابراهیمی بدیهی است که خداوند این امتیاز را به مرد داده است که در آن چه به غریزه جنسی مربوط است پیش قدم می شود، و حال آن که زن آن را نهان می دارد و این ویژگی منحصر به مذکر و مؤنث انسانی نیست بلکه به عنوان یک غریزه ریشهه دار در نر و ماده همه حیوانات نیز به ودیعت نهاده است و مشیت خداوند بدان تعلق گرفته است که بقای نوع حیوانی به اقبال نر و انتظار ماده منوط …

ادامه نوشته »»»

خواهرم ! حجاب مایه سعادت توست

خواهرم ! حجاب مایه سعادت توست نویسنده: کمال آذری هیچ باغبانی را سرزنش نمی کنند که چرا دور باغ خود حصار و پرچین کشیده است، چون باغ بی دیوار، از آسیب مصون نیست و میوه و محصولی برای باغبان  نمی ماند .   هیچ کس هم با نام «آزادی » دیوار خانه خود را برنمی دارد و شب ها در حیاطش   را باز نمی گذارد، چون خطر رخنه ی دزد، جدی است .         هیچ صاحب گنج و گوهری هم جواهرات خود را بدون حفاظ، در معرض دید رهگذران نمی گذارد تا بدرخشد، جلوه کند و چشم و دل برباید، …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@