حسني مبارك مصر ابوظبي امارت

  • دیکتاتور به کجا گریخت؟

    حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر که پس از قیام ملت این کشور به خارج گریخته، در کاخی بسیار مجلل در ابوظبی سکنا گزیده است.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا