خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

حسن ظن به مخالفان فكري و حركي

نويسنده: يوسف قرضاوی / ترجمه: عمر قادری يکی از مبادی مهم اخلاقی در برخورد کارگذران ودعوت گران اسلامی با يکد يگر عبارت از حسن ظن به ديگران  وبرداشتن عينک بد بينی از روی چشمهای خود نسبت به اعمال آنان می باشد ونبايد اخلاق مسلمان چنين باشد که در وقت موازنه کردن اعمال ديگران وموضعگيريهای شان هميشه آنان را متهم وکار خود را توجيه کند

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@