خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

تشکیل حزب، منع شکنجه و خشونت در حکومت

استاد راشد غنوشی / مترجم: حسین صابری فلسفه حقوق بشر در اسلام که از اصل کرامت انسان و خلافت او و از این حقیقت سرچشمه می گیرد که پیامبران برای برپاداشتن عدالت و رهاندن بشریت برانگیخته شده اند هرگونه ستمی را به انسان و هرگونه به کارگیری وسایل و شیوه های اکراه را رد میکند و در برابر این امر الزامی قرار می دهد

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@