حکایت پند آموز جالب

  • شعر و داستان

    پنج حکایت پند آموز و جالب

    باران رو به جلو جنگ بر علیه مسائل خاصی که با گذر زمان حل می‌شود، فقط نیروی شما را به هدر می‌دهد. یک داستان چینی بسیار کوتاه، این موضوع را به تصویر می‌کشد: ناگهان در میان دشتی، باران گرفت. مردم به دنبال سرپناه می‌دویدند، به جز مردی که همان طور آرام به راه‌خود ادامه می‌داد.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا