خصوصیات نفس لوامه تزکیه ملامت هواي نفس

  • تربیت، اخلاق و تزکیه

    خصوصیات نفس لوامه و شیوه تزکیه آن

    نويسنده:دکتر حسین حسین شحاته/مترجم: یونس یزدان پرست نفس لوّامه نفسی است که بر یک وضعیت یکسانی ثابت نمیماند و آن دارای تغییر و تبدّل زیادی است و به یاد می آورد و از یاد میبرد، قبول می کند و معارضه مینماید، دوست می دارد و بغض می ورزد ، خوشایند و فرمان بردار و پرهیزگار می گردد «یعنی در آن…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا