دارای 3425 مسجد عادی، 344 مسجد جامع و 40 مسجد جامع مرکزی است.

  • خبر های جدیدمقاله سایت نوگرا

    رکورد تاجیکستان در تعداد مسجد

    رکورد تاجیکستان در تعداد مسجد آسیا پلاس در ادامه به نقل از معاون رئیس کمیته امور مذهبی تاجیکستان می نویسد این کشور دارای ۳۴۲۵ مسجد عادی، ۳۴۴ مسجد جامع و ۴۰ مسجد جامع مرکزی است. آسیا پلاس در ادامه به نقل از معاون رئیس کمیته امور مذهبی تاجیکستان می نویسد این کشور دارای ۳۴۲۵ مسجد عادی، ۳۴۴ مسجد جامع و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا