دانشگاه فرانسه

  • خبر های جدید

    کرسی استادی علوم قرآن در دانشگاه فرانسه

    کرسی استادی علوم قرآن در دانشگاه فرانسه دانشکده مطالعات علمی فرانسوی « دو فرانس» ، با هدف گسترش مطالعات عربی و درک عمیق تر فرهنگ اسلامی، یکی از کرسی های استادی خود را به تدریس قرآن اختصاص داد.دانشکده مذکور کرسی استادی خود  را به درس « تاریخ القرآن» اختصاص داد که کارشناس علوم عربی – قرآنی « فرانسوا دیروش» آن…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا