دعوتگر و مسئله ازدواج

  • دعوت و داعی

    زن باعث انحراف یا عامل سازندگی دعوتگر

    نویسنده: استاد مرحوم فتحی یکن امیر جماعت اسلامی لبنان / ترجمه : عبدالله خاموش هروی آري، موانع زيادي بر سر راه دعوت گران قرار دارد كه اسباب انحراف دعوت گران را فراهم مي آورد، كه ما به اختصار دو موضوع مهم را مورد بررسي قرار مي دهيم: نخست زن كه به عنوان نخستين وسيله انحراف ديده شده است. زن نه…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا