رفتار اتم

  • دعوت و داعی

    رفتار انسان و رفتار اتم، همه چیز بر مدار …

    نويسنده: محمد احمد راشد / مترجم: محمد ابراهيم ساعدي رودي به يقين دو نمونه ي اتم و خشت کوني به صراحت و وضوح بيان مي دارند که «ولاء» حقيقت حياتي استواري است. به اين خاطر مي توانيم اين دو نمونه را بر ارتباطات بشر تطبيق دهيم و تبعيت عده اي از بشر را از عده اي ديگر که هسته و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا