رفتار معلم

  • دعوت و داعی

    برخوردهای مؤثر و دوستانه و انسانی معلم

    نویسنده : : ضیاء الدین هاجری تجربه نشان داده است که برخوردهای مؤثر و دوستانه و انسانی معلم با دانش آموز نه تنها از اقتدار معلم نمی کاهد بلکه در استحکام نفوذ وی نیز تأثیر فراوانی دارد و باعث هماهنگی در کلاس و مآلاً تفهیم هر چه بهتر مطالب می گردد.معلم، پیوسته در این اندیشه است

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا