زندگی امید بازگشت توبه

  • مهارتهای زندگی

    زندگی ات را تازه کن و از نو بساز

    محمد غزالی مصری / مترجم:اویس محمدی بسیار پیش می آید که انسان ها می خواهند صفحه جدیدی را از زندگیشان شروع کنند، ولی این شروع مطلوب را منوط به وعده ای نامعلوم، مثل بهبودی حال و دگرگونی وضعیت قرار می دهند. گاهی آن را با زمانی مشخص یا مناسبتی خاص مثل جشن تولد و یا ابتدای یک سال همراه می…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا