زیربنای فکر اسلام هراسی

  • سياسي اجتماعي

    اسلام هراسی چیست؟ زیربنای فکر اسلام هراسی چیست؟

    اسلام هراسی چیست؟ زیربنای فکر اسلام هراسی چیست؟ نویسنده : دکتر امیر محبیان موهمات در این میان، تقریباً مبتنی بر “تصورات نامتجانس” با واقعیت در تضاد و کشمکش است و در یکدیگر نفوذ می کند و نوعی گفتمان فراتر از واقعیت ایجاد می کند. (ژان بودریار) اسلام در آیینه و هم غرب یکی از کارکردهای سیاسی رسانه در سی سال…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا