سخنان حضرت عمر بن خطاب

 • smsنكته سخن نيكو

  گزیده ای از سخنان حضرت عمر بن خطاب (رض) -۲

  گزیده ای از سخنان حضرت عمر بن خطاب (رض) -۲ جمع آوری: شیخ یونس سامرایی در تشویق به عقد و ازدواج در شگفتم از کسی که خود را از عقد و ازدواج بی نیاز می داند و ثروت و غنی بودن را در غیر آن می پندارد در حالی که خداوند متعال وعده داده است که اگر مسلمانان فقیر و…

  ادامه »»»
 • smsنكته سخن نيكو

  گزیده ای از سخنان حضرت عمر بن خطاب (رض) – ۱

  گزیده ای از سخنان حضرت عمر بن خطاب (رض) – ۱ جمع آوری: شیخ یونس سامرایی سه خصلت خوب و پسندیده هست که هر کس دارای آن نباشدف ایمانش به او نفعی نمی رساند. حلمی که با آن بتوان سفاهت جاهلان را تحمل کرد و ورع و توقایی که مانع از ارتکاب معاصی باشد و خلقی که به وسیله ی…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا