سنگسار در قرآن

  • زن خانواده

    سنگسار و رجم بدعتی شوم – ۱

    سنگسار و رجم بدعتی شوم – ۱ نویسنده : حمید مهدوی    زلال رحمت دین الهی هرگاه از مجرای سلیقه های مطلق مآب آدمی یا تقلید تحقیق نمای مدعیان فضل و فتانت به کام مردم تشنه حقیقت و هدایت رسیده، فرجامی جز تلخکامی و تنفر نداشته است! گمانی نیست که بنای دین الهی بر پایه مهر بی شائبه استوار است…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا