شبکه اجتماعی جهانی مسلمانان

  • مقالات ارسالی

    تاسیس شبکه اجتماعی جهانی مسلمانان

    شبکه اجتماعی جهانی مسلمانان در ترکیه تاسیس شد تا ارتباط اجتماعی مسلمانان در جهان را توسعه دهد.پیش از ساخت این شبکه، شبکه های اجتماعی محدود به مرزهای کشورها بود اما با این شبکه مسلمانان می توانند فاصله ها را برداشته و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.مدیران این شبکه اجتماعی به آدرس SalamWord.com پیش بینی کرده اند 50 میلیون مسلمان از…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا