شرک انسان قرآن مشرک شریک استکبار استضعاف

  • عقیده

    سیر تحول شرک در جهان انسان و توجه وسیع قرآن د

    مهندس مهدی بازرگان شرک به خدا که یک وجهه آن استکبار و تکیه گاهش استضعاف بوده و جلوه های گسترده ای در فعالیت های روانی، ذهنی، دینی، اجتماعی، و علمی انسان ها دارد، در حقیقت مقابله یا ترکیبی از دو عامل می باشد. از یک طرف همانطور که قبلا" اشاره شد خداجوئی و خداپرستی انسان را می بینیم که ذاتا"…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا