شهروندي رانندگی مهارت زندگي راننده

  • مهارتهای زندگی

    اصول شهروندی، نکات عمومی پسندیده در رانندگی

    نويسنده : خلیل هیبتی -  کمربند ایمنی را قبل از حرکت ببندید(نه بعد از این که حرکت کردید). - در مسیرهای کوتاه یا هنگام حرکت با سرعت پایین نیز کمربند را ببندید.(شاید ماشینی از پشت به ماشین شما برخورد کند.) - قبل از حرکت، قسمت های مهم ماشین خود را کنترل کنید.(تا از کارکرد صحیح آن ها مطمئن نشده اید…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا