صبر در راه دین

  • دعوت و داعی

    سه عامل تقویت‌کننده صبر و استقامت در راه دین

    نویسنده :دکتر عبدالکریم زیدان / ترجمه: جلیل بهرامی نیا از جمله عوامل تقویت‌کنندة صبر و مصابره با مخالفان یادآوری و توجه به این فرمودة خداست «اگر صدمه‌ای دیده اید، مخالفان‌تان هم صدمه دیده اند». خداوند در این آیه بیان می‌دارد که مجروح‌شدن یا درد ناشی از زخم‌ها نباید جدیت در پیکار با دشمن و رقابت با وی را در وجود…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا