صحنه های از تاریخ اسلام

  • تاریخ

    ماجرای محاصره قسطنطنیه و سرانجام آن چگونه بود؟

    ماجرای محاصره قسطنطنیه و سرانجام آن چگونه بود؟ نویسنده: محمد عبدالله عنان / ترجمه: علی دوانی محاصره قسطنطنیه (در سال های ۳۲و ۴۸و ۹۹ هجری – مطابق ۶۵۳و۶۶۸و ۷۱۷ میلادی ) اعراب مسلمان هنگامی که از سرزمین حجاز به جنبش در آمدند، نخست متوجه دولت روم شدند و شام و مصر و آفریقا را از قلمرو امپراطوری روم جدا ساختند.…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا