عامل استحكام و فروپاشي خانوده

  • زن خانواده

    ده عامل استحکام و فروپاشی خانوده

    ده عامل استحکام و فروپاشی خانوده دکتر احمد هاشمی خانواده هسته و خشت اولیه جامعه است. دلیل اهمیت خانواده و تشکیل چنین همایشی برچیست؟ بر این است که خانواده ضرورت اجتناب ناپذیری برای جامعه است و بر هر هیچ کس پوشیده نیست و علت ضرورت آن بر این است که ارتباط انسانها با همدیگر تنگاتنگ شده و تاثیر آنها بر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا