عشایر کردستان کرد اسلام کردها

  • كردستانتصویر عشایر کرد در اوایل اسلام

    عشایر کرد در اوایل اسلام

    پروفسور محمد امین زکی / ترجمه: حبیب الله تابانی در چند قرن پس از ظهور اسلام، از سرزمینی به نام قوم کرد(کردستان) نام برده نشده است و در دوران حکومت خلفا، از روی تقسیمات اداری و سیاسی، سرزمین های کردنشین به مناطقی نظیر زوزان، خیلات، ارمنیه،آذربایجان، جبال، فارس، جزیره، عراق و بلادالروم و ... تقسیم می شدند. به همین جهت…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا