غم و اندوه

  • زن خانوادهتصویر تو کجایی از دعای «یا خدا!»

    تو کجایی از دعای «یا خدا!»

    تو کجایی از دعای «یا خدا!» هنگامی که از سختی ستم فریاد می‌کشی، جز انعکاس صدای خود را نمی‌شنوی و هنگامی که از شدت درد، آه و ناله می‌کنی، غیر از دردِ ناله، چیزی را نمی‌یابی و در اثر ستم و سیطره، اشک از چشمان جاری می‌شود، بدان که تو تیرهایی کاری را در اختیار داری که ستمکاران از آنها…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا