قتل عام قضات مص

  • خبر های جدید

    قتل عام قضات مصر

    دفاع از مشروعیت مرسی از سوی برخی قضات مصر صدها تن از معتبرترین قضات مصر از طرق مختلف، نظیر اخراج از سیستم، به سبب دفاع از حقانیت قانون و دموکراسی، مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. به طوری که این روند از سوی برخی چهره‌های سیاسی و قضائی کشور، به «قتل عام قضات» معروف شده است. به نقل از بخش…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا