قرآن از دیدگاه شریعتی

  • قرآن

    قرآن و رفتار وارونه ما با آن

    قرآن و رفتار وارونه ما با آن نویسنده:  دکتر شریعتی قرآن کتابی است که نام بیش از ۷۰ سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از ۳۰ سوره اش از پدیده های مادی و تنها ۲ سوره اش از عبادات! آن هم حج و نماز. کتابی است که شماره آیات جهادش با آیات عبادتش قابل قیاس نیست……

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا