قرآن من شرمنده توام

  • قرآن

    قرآن من شرمنده توام!

    نویسنده: دکتر علی شریعتی قرآن کتابی است که نام بیش از 70 سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از 30 سوره اش از پدیده های مادی و تنها 2 سوره اش از عبادات! آن هم حج و نماز ! کتابی است که شماره آیات جهادش با آیات عبادتش قابل قیاس نیست...  این کتاب از آن روزی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا