قرآن وقلب

  • تربیت، اخلاق و تزکیه

    قرآن و حرکت به سوی خدا چرا و چگونه؟

    قرآن و حرکت به سوی خدا چرا و چگونه؟ نوینسده: مجدی الهلالی /مترجم: مجتبی دوروزی هم چنان که قرآن این توانائی را دارد که رفتار شخص را تغیر دهد آن هم بدین شیوه که به طور پیوسته ایمان را در قلب او افزایش داده و هوی و هوس را از او دور گرداند، هم چنان این توانایی را نیز دارد…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا