قرآن گناه ذنب خطیئه سیئه گناهان گناهکار مجرم اثم مذنب آثم جرم

  • قرآن

    ثــواب و گنــاه از منظر قرآن

    عبدالعلی بازرگان کسانی که با " مفاتیح الجنان" و برخی کتاب دعاها آشنا هستند، حتماً وعده‌های دست‌و دل بازانه! برخی حاشیه‌نویسان را که "ثواب"های سخاوتمندانه‌ای را برای خوانندگان برخی ادعیه تعیین کرده اند، خوانده اند. از قبیل: هرکس این دعا را بخواند ثواب دهسال نماز و روزه به حساب او نوشته می شود، هرکس .... ثواب هزار حج و زیارت…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا