قرضاوی حسن البناء

 • زندگی نامه

  قرضاوی… تنها یک بار … البرادعی و قرضاوی دیگر لال شوند !!!

  قرضاوی… تنها یک بار … البرادعی و قرضاوی دیگر لال شوند !!! نویسنده: سلیم عبدالقادر از جمله فضایلی که خداوند به علامه دکتر یوسف قرضاوی عطا کرده است، آن جایگاه والایی است که باعث می‌شود همواره مورد هدف حسودان و کینه‌توزان فرومایه و پست‌فطرت قرار ‌گیرد تا با حمله به چنین شخصیتی به گمان خویش نام و شهرتی به دست…

  ادامه »»»
 • زندگی نامه

  قرضاوی و حسن البناء

  استاد عصام تلیمه/ مترجمان:ایوب پوزش/ عمرقادری شیخ قرضاوی دربیش تر مناسبت ها و جای جای کتاب ها یش بیان کرده که از هیچشخصیت زندهای در زندگی خود، به طور زنده به اندازه ی پیشوا ی شهید حسن البنا –رحمه لله – متأثر نشدهاسن. علاقه ی اوبه اما بنا باعث شده که تمام نوشته ها و آثار او را در حافظه…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا