قرضاوی مسالمت یهود

  • اندیشه

    شبه هایی پیرامون آرای قرضاوی ، مسالمت با یهود و…

    عصام تلیمه/مترجمان:ایوب پوزش و عمرقادری دوستی و مسالمت با یهود ونصاریعدهایکه از شخصیت قرضاوی عیبجویی مینمایند، گمان می کنند که او مسالمت با یهود و نصاری و به طور عموم مسالمت با غیر مسلمانان و به ویژه غیر مسلمان صلح دوست و مسالمت آمیز را صحیح می داند، دین آسمانی تحریف شده ایشان را محترم پنداشته ،آنان را برادر خوانده و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا