مرگ قیامت آخرت پایان حیات

  • عقیدهتصویر پایان حیات و پدیده مرگ

    پایان حیات و پدیده مرگ

    پایان حیات و پدید مرگ  /  یوسف سلیمان زاده قرآن کریم، مرگ را واپسین مرحله ی زندگی دنیا و اغاز زندگی جدیدی معرفی می کند. ذهن های مادی که همه چیزشان با محسوسات و امور مادی است، نهایت دست و پا زدن و تلاش خود را انجام می دهند تا با نفی واقعیت و انکار آن، فساد خود در زمین…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا