مسلمانان استرالیا

  • خبر های جدید

    سر خوک در توالت مسلمانان دانشگاه استرالیایی

    سر خوک در توالت مسلمانان دانشگاه استرالیایی قرار دادن یک سر خوک که به شکل ترسناکی بریده شده بود در توالت ویژه دانشجویان مسلمان یک دانشگاه در غرب استرالیا واکنش دانشجویان را به دنبال داشت. مجدی فالح دانشجوی تونسی این دانشگاه استرالیایی که ظی آماده شدن برای تطهیر و وضو با این صحنه مواجه شده بود به ای بی سی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا