معیار های عمل صالح

  • اندیشه

    مصادیق و معیار های عمل صالح چیست؟

    مصادیق و معیار های عمل صالح چیست؟ نویسنده: دکتر طیبه اکبری راد به راستی عمل صالح چه عملی است که چنین آثاری بر آن مترتب است؟ آیا هر عملی به صرف نیکو بودن، صالح است؟ اگر چنین نیست از دیدگاه قرآن کریم عمل صالح چه معیارهایی دارد؟ مصادیقش کدام است؟ چگونه می توان به معیارهای آن دست یافت؟ در این…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا