منتقم

  • الله - خداوندمنتقم

    اسماء الله، درس شانزدهم، منتقم/انتقام

    اسماء الله، درس شانزدهم، منتقم/انتقام برسی صفت منتقم از ۱۶ آیه ای که تو قرآن کلمات از ریشۀ انتقام درش اومده: ۹ تاش میگه ما انتقام گرفتیم، فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ (۴۳:۲۵). ۴ تاش میگه خدا دارای انتقامه، إِنَّ اللَّهَ ذُو انتِقَامٍ یا ذِی انتِقَامٍ (۳۹:۳۷). ۳ تاشم داستان آدماییه، که از آدما انتقام گرفتن (۵:۵۹). ما انتقام گرفتیم: یعنی دنیا جوری…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا