مهارتهای زندگی مهارت قاطعیت

  • مهارتهای زندگیتصویر مهارتهای زندگی ، مهارت قاطعیت

    مهارتهای زندگی ، مهارت قاطعیت

    تهیه تنظیم: لیلا آژیر مهارت های ارتباطی خوب مستلزم داشتن سطوح بالایی از خودآگاهی می باشد. آگاه بودن فرد از سبک ارتباطی خویش می تواند به برقراری تعاملی کارآمد و مستمر با دیگران منجر شود.سه سبک اصلی در برقراری ارتباط وجود دارد...

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا