مهارت گفتگو مکالمه سخن صحبت

  • مهارتهای زندگی

    ۵۰ شیوه برای بهبود گفتگو و مکالمات

    به هنگام صحبت و گفت و گو با اشخاص به موارد زير توجه داشته باشيد: 1. در سلام گفتن نفر اول باشيد. 2. خودتان را به ديگران معرفي كنيد.3. تن به خطر بدهيد. پيش بيني و بي اعتنايي نكنيد.4. خوش مشرب باشيد.5. پذيراي نقطه نظرهاي جديد باشيد.6. سعي كنيد نام اشخاص را به ذهن بسپاريد.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا