موانع تعقل تفكر صحيح

  • اندیشه

    موانع و بهانه های سر راه تعقل و تفکر صحیح

    نويسنده: عباس محمود عقاد /مترجم: محمد رضا عطايي كار كردن بر طبق عقل و خرد،‌يكي از اوامر الهي است، بنابراين درست نيست كه انسان،‌عقل و خردش را به خاطر رضاي مخلوقي چون خود، و يا ترس از او،‌به كار بيندازد، هر چند كه اين مخلوق مورد توجه دسته اي از مردم باشد و گروه هايي اطراف او گرفته باشند و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا