موفقیت امید عشق زندگی

  • مهارتهای زندگی

    یکی از بهترین روزها

    یکی از بهترین روزها      /    تهیه و تنظم : عیسی زمانی امروز یکی از بهترین روزهای زندگی من است. قدرت کامیابی بخش خدا به یکایک ثانیه های امروزم برکت می دهد تا به عالیترین ثمرات نیکو برسم. هر روز از هر جهت وضع من بهتر و بهتر می شود. در جهانم همه چیز نیکوست.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا