نامه های تهدیدآمیز

  • خبر های جدیدمساجد آمریکا

    افزایش ارسال نامه‌های تهدیدآمیز به مساجد آمریکا

    افزایش ارسال نامه‌های تهدیدآمیز به مساجد آمریکا تعداد زیادی از مساجد در آمریکا نامه‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند که طی آن مسلمانان به شدت تهدید شده‌اند. مساجد زیادی در آمریکا می‌گویند نامه‌های تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند که در آن‌ها به مسلمانان هشدار داده‌شده است این کشور را ترک کنند تا زنده بمانند. مسجد الکریم در منطقۀ پرویدنس در ایالت رودآیلند، تازه‌ترین مکان…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا