نبع قانون گذاری

  • خبر های جدید

    اسلام میانه رو منبع قانون گذاری در لیبی

    اسلام ميانه رو منبع قانون گذاري در ليبي مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی سه شنبه 13-9-2011 در طرابلس اعلام کرد اسلام معتدل منبع اصلی برای قانونگذاری در این کشور خواهد بود و مخالفت خود را با "ایدئولوژی افراطی" مورد تاکید قرار داد.وی که در همایشی با حضور هزاران نفر در میدان الشهداء در مركز طرابلس سخنرانی می کرد…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا