نشانه های جعلی بودنحدیث

  • احادیث و علوم الحدیث

    علایم جعلی بودن در سند حدیث چیست؟

    علایم جعلی بودن در سند حدیث چیست؟ : محمد غزالی /مترجم: داود ناروئی راوی حدیث، کذاب و دروغگو و معروف به دروغگویی باشد و حدیث را فردی ثقه نیز روایت نکرده باشد. جاعل حدیث به جعل نمودن آن اعتراف نموده باشد. راوی از استادی نقل کند که ملاقات و دیدار وی با آن استاد ثابت نشده، یا اینکه پس از…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا