نصیحت کردن

  • تربیت، اخلاق و تزکیه

    تربیت «نصیحت کردن» نیست!

    نوينسده: دكتر عبدالعظیم کریمی آنچه مسلم است این است که بخش عمده ای از شخصیت کودکان که سهمی بارز و عمده در زندگی دارد در آن دسته از رفتارهایی شکل می گیرد که به صورت «غیر کلامی» پنهان و خاموش ارائه می شود. تنها بخش اندکی از اثرگذاری های تربیتی آن هم در سطح بسیار ناپایدار و گذرا از طریق…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا