هنر پرورش کودک

  • تربیت فرزندانتصویر هنر پرورش کودک / فرمانهای دهگانه

    هنر پرورش کودک / فرمانهای دهگانه

     میاکلمر پرینگل/مترجم:ژاله رهبر این فرمانهای دهگانه مراقبت،حکم راهنما را دارند. بی تردید، تعداد اندکی از آنها را میتوتن درسطح جهانی تعمیم داد؛ زیرا روابط بین پدرها و مادرها، همچنین روابط بین والدین با هرکدام ازبچه ها منحصربه فرد است. بهترین راهنمای هر پدر و مادری، کیفیت درک و شناخت خودشاست که ازنیازهای رشدی کودک دارد

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا